Historie

HISTORIE DOMU Č.P. 447

V roce 1884 koupil městský hospodářský  dvůr mezi gymnáziem a klášterem stavební mistr Andreas Deimling a postavil tam dům čp. 447 jako Stadtichen Wirtschaftshof. Přímo z náměstí byl pak postaven vchod do parku v podobě nám již známé. Z městského hospodářského dvora zbyla jen odloučená  stodola, která sloužila  dlouhá léta gymnáziu a tělo-cvičnému spolku jako tělocvična. Ta pak byla v roce 1939 zbořena.

Po válce dostal nejdříve nějakého národního správce, posléze tam bylo umístěno ředitelství stříbrského Státního statku. Původní adresou patřil do ulice Myslbekova, pak se ale nějak automaticky vžila adresa Mánesova.

JAK ŠEL ČAS …

1884 – 1892

první foto z náměsti

BUDOVA v době VÁLKY

1940 – 1945
1958

budova ve správě státnich statků

příprava pro Komerční banku

Budování dalšího vstupu do budovy.

1993
1993 – 2018

Budova komerční banky

Komerčka stříbro – multifunkční dům

2018 – současnost
Přejít nahoru